Privacybeleid

In 2018 is de Europese wetgeving omtrent persoonlijke gegevens (AVG/GDPR) gewijzigd. Deze privacyverklaring informeert u over de verwerking van uw gegevens. Hiermee wordt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke op 25 mei 2018 effectief is geworden, gehandeld. Stichting Le Woef respecteert de privacy en persoonsgegevens van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat deze vertrouwelijk worden behandeld.

Gegevens

  • Naam: Stichting Le Woef
  • KVK nr: 63617269
  • Vestigingsadres: Oud Eemnesserweg 9, 3755 MR Eemnes
  • E-mail: info@lewoef.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van Stichting Le Woef diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt.

De volgende gegevens worden verwerkt indien gedeeld met ons:

Naam & Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Huisadres

Doeleinden

Het verwerken van persoonsgegevens van donateurs en leden van de stichting om hen op de hoogte te houden van activiteiten, evenementen, nieuwsbrieven en andere relevante informatie.
Het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden.|
Het verwerken van persoonsgegevens van potentiële donateurs en sponsors om fondsen te werven voor de stichting en haar activiteiten.
Het verwerken van persoonsgegevens van vrijwilligers om hun deelname aan de stichting te faciliteren en te beheren.

Bewaartermijn

Contactgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. U kunt ook op ieder moment een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen.

Embedded content

Er wordt op deze website gebruikt gemaakt van embedded content. (Dit is inhoud van een andere website die op deze site weergegeven wordt, denk hierbij aan bijvoorbeeld een plugin zoals Youtube of Instagram). Stichting Le Woef is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.

Cookies

Stichting Le Woef maakt geen gebruik van cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Le Woef en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Stichting Le Woef beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lewoef.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart / onzichtbaar.

Vragen en/of klachten

Indien u meer informatie wilt ontvangen, of vragen/klachten heeft over de privacy voorwaarden kunt u contact opnemen via het contactformulier. U kunt ons ook te allen tijde een verzoek sturen voor het verwijderen van uw persoonsgegevens. U bent niet verplicht tot het delen van gegevens in het contactformulier wanneer u dit niet wilt. Als u toch direct contact wilt opnemen kan dat via info@lewoef.nl.